Hakkımızda Last edited: 03-01-2024, 11:27 PM
Hakkımızda
mofidik, (m)üzik, (o)yun, (fi)lm, (di)zi, (k)itap kelimelerinin harflerinden türetilmiştir ve ünlü Moby Dick'i çağrıştırması tesadüfi değildir. İlk olarak 2004'lerin ortalarında fikir olarak ortaya çıkmış olsa da, ilk temelleri 2008'de atılmıştır. mofidik'in amacı, Türkçe konuşan internet kullanıcılarına, genellikle "retro" çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, müzik, oyun, film, dizi, kitap, çeviri, teknoloji, hobi ve çizgi film kategorilerinde hizmet sunmaktır. Sitede sunulan temel hizmetler ücretsiz ve reklamsızdır. mofidik, kar amacı gütmeyen bir hobi projesidir. Aynı zamanda kendine belirlediği bu kategorilerde bir arşiv oluşturma ve bu arşivi üyeleriyle ücretsiz bir şekilde paylaşma amacındadır.